HomeArt Paul Schiffers
In de media
...Het heeft Hare Majesteit behaagd..... Gevolg; Lid in de orde van Oranje Nassau!
In verzorgingshuis "De Bolder" hangt sinds maart 2013 een wanddoek van 2,20 x 2,35 mtr. Paul heeft dit doek gemaakt als dank voor het ter beschikking stellen van ruimte voor het opbergen van de spullen uit de kerststal. Diverse kranten hebben melding gemaakt van dit feit.
29-04-2013
Paul Schiffers gebruikt Paverpol in protestactie' met de Gemeente In het wapen van Huizen staat sinds 1816 een afbeelding van een melkmeisje met een juk. Dat wapen is destijds door Koning Willem III goedgekeurd. Eerder dit jaar werd op het Gemeentehuis een serie modellen van beelden getoond waaruit een keuze gemaakt diende te worden om later in het groot een plaats te krijgen in de gemeente. De uitverkoren kunstenaars hadden zich laten inspireren door het melkmeisje en het ene beeld viel al beter in de smaak van de bewoners dan het andere. Dat is normaal natuurlijk; over smaak valt nu eenmaal niet te twisten. Maar verbaasd was Paul Schiffers wel toen de keuze bleek te zijn gevallen op een beeld van een meisje zonder het kenmerkende juk. Dat is toch geen melkmeisje? Moet ons melkmeisje soms ruim baan maken voor een meisje zonder juk? En hij was zeker niet de enige die hier over verbaasd was. Er werd door vele anderen toch ook met enige ontstemming gereageerd over de eventuele consequenties van het weglaten van het juk; moest het drukwerk van de gemeente dan ook maar aangepast worden omdat het melkmeisje op het wapen was veranderd? En de gemeentevlaggen, andere plaatsen waar het wapen voor wordt gebruikt en locaties van afbeeldingen van het wapen op bruggen en gebouwen dan? Wat moest daar mee gebeuren? De bewoners vonden het maar een merkwaardige zaak. In Het Kombuis, een wijkje van de gemeente Huizen in het Gooi onderhouden buurtgenoten, waaronder creativeling en initiatiefnemer Paul Schiffers, een van de gemeente geadopteerd plantsoen en planten daar wat ze zelf willen en mooi vinden. En voor de decoratie worden ook weleens wat beeldjes gebruikt. En met het gedoe rond de artistieke uiting van de gemeente vond Paul het ruim tijd geworden voor een artistieke uiting van hemzelf en een brutaal knipoogje naar de gemeente. Hij maakte zijn eigen melkmeisje, inclusief juk, en gebruikte daarvoor Paverpol! Hij heeft er met plezier zo'n maand over gedaan om een bijna levensgroot beeld neer te zetten. Middenin hun 'eigen' plantsoen. Begin juli was het tijd voor de officiële onthulling van het alternatieve melkmeisje en Paul was aangenaam verbaasd over de grote belangstelling. Het regende complimenten van buurtgenoten en Paul haalde ruimschoots de pers die hem bedacht met verschillende artikelen in de plaatselijke bladen. Paul zelf: 'Als ik in de toekomst nog eens een beeld zal maken zal dat er natuurlijk weer wat anders uitzien. Al doende leert men. Maar het maken heeft me veel plezier gegeven en ik ben er blij mee dat het zo in de smaak valt van de andere bewoners'. Welnu, dat vinden wij van Paverpol ook Paul; onze complimenten met het succes!
Hieronder nogmaals de beide melkmeisjes
Keuze Gemeente Huizen
Keuze Paul Schiffers
Reacties graag via het gastenboek.
Brief van Koninklijk huis
krantenknipsel
krantenknipsel
poster
Uit “Dichtbij”
Uit krant en tijdschrift;
Van Internet en TV;